ศิษย์มีครู ยกย่องเชิดชู ผอ.ปรเมษฐ์ ปูชณีย์บุคคลวงการมวย

ศิษย์มีครู ยกย่องเชิดชู ผอ.ปรเมษฐ์ ปูชณีย์บุคคลวงการมวยอาจารย์สมศักดิ์ กันวนะ ประธานสภาวัฒนธรรมตำบลนาแก้ว อ.เกาะคา จ.ลำปาง เชิดชู "ผอ.ปรเมษฐ์ ภักดีคีรีไพวัลย์" เป็นปูชณีย์บุคคลที่ควรเอาเป็นแบบอย่าง

อาจารย์สมศักดิ์ กันวนะ กล่าวถึง ผอ.ปรเมษฐ์ ภักดีคีรีไพวัลย์ ผู้อำนวยการกองบริหารงานกีฬามวย สำนักคณะกรรมการกีฬามวย การกีฬาแห่งประเทศไทย ที่เพิ่งเกษียณอายุราชการ เมื่อวันที่ 30 กันยายน ที่ผ่านมา ว่า คนดีคนสู้ชีวิตที่น่ายกย่องผอ.ปรเมษฐ์  ภักดีคีรีไพรวัลย์  ผู้อำนวยกองบริหารงานกีฬามวย สำนักงานคณะกรรมการกีฬามวย เป็นผู้มีมวยอยู่ในสายเลือด เป็นบุคคลคนหนึ่งที่สู้ชีวิตบนพื้นฐานของคนดีมาตั้งแต่เด็ก ชกมวยหาเงินเลี้ยงตัวเองส่งตัวเองเรียนเดินตามฝันของตัวเองจนประสบความสำเร็จในชีวิต 

“ในฐานะที่เป็นคุณครูที่เคยสอน ผอ.ปรเมษฐ์ ขอชื่นชมยินดีในตัวศิษย์รักคนนี้ถึงความเป็นคนดีมานะพากเพียรสู้ชีวิตอดทนมาตั้งแต่เด็กจนและมีความเป็นมวยอยู่ในสายเลือดเต็มเปี่ยมมีฝีมือในเชิงมวยชกมวยเก่ง เป็นคนสู้ชีวิตจนประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานประสบความสำเร็จในชืวิต จนอาจารย์ถึงกับเอ่ยปากชมว่า เป็นเด็กอัจฉริยะ ในเชิงมวยมีความสามารถเกินตัว” อาจารย์สมศักดิ์ กล่าว

ผอ.ปรเมษฐ์ เป็นบุคคลสำคัญคนหนึ่งในวงการมวยที่ทำงานให้กับวงการมวยมามากมายคอยชี้แนะคอยช่วยเหลือทำงานเพื่อคนวงการมวยโดยแท้จริง ทำงานจนถึงวันเกษียณอายุ อุทิศตนเพื่อวงการมวยจริงๆ ขอชื่นชมและขอยกย่องเชิดชู ผอ.ปรเมษฐ์ ภักดีคีรีไพรวัลย์ เป็นปูชยนีย์บุคคล  ที่ควรเป็นเอาเป็นแบบอย่าง

 

ผอ.ปรเมษฐ์ กล่าวว่า ขอกราบเท้าพ่อครูสมศักด์  กันวนะที่สอนชกมวยและพาลูกศิษย์คนนี้ตระเวณต่อยตั้งแต่เล็ก และวันนี้ได้สร้างและพัฒนาให้เกิดคุณค่าด้านมาตราฐานมวยไทยหลายประการ 

“ผมขอบคุณพ่อและแม่ที่ให้ผมได้เกิดมา ขอบคุณทุกกำลังใจที่เมตตา ขอบคุณทุกๆท่านที่ร่วมทุกข์ร่วมสุขจนทำให้มีวันนี้  วันที่ผมถึงเส้นชัย ถึงวันเกษียณ 30 กย. 2564 เพราะทุกๆท่านเมตตากราบขอบพระคุณครับ” ผอ.ปรเมษฐ์ กล่าวทิ้งท้าย